Aplikacje w chmurze

Korzystanie z konta pocztowego i dokumentów zapisanych na dysku w sieci (w tzw. "chmurze") oraz przetwarzanie tych danych za pomocą różnych aplikacji - nie tylko z komputera, ale również na tablecie, telefonie komórkowym czy smartfonie.

Liczba godzin:  8h

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy, nauczyciele, managerowie firm, pracownicy administracji, oraz ci wszyscy, którzy chcą tworzyć i przechowywać w tzw. chmurze różne zasoby (kontakty telefoniczne i mailowe, zdjęcia, formularze i ankiety, dokumenty, pliki multimedialne, itp.) oraz efektywnie je przetwarzać za pomocą dostępnych aplikacji poczty elektronicznej, formularzy, kalendarza, aplikacji biurowych, itp).

Liczebność grupy: 6-8 osób

Cennik: 190,00

Cele kursu:
Celem szkolenia jest:
•    przybliżenie zasad korzystania z poczty elektronicznej i zarządzania swoimi kontaktami z różnych urządzeń elektronicznych - komputera, smartfona, tabletu,
•    poznanie zasad przechowywania różnych danych na dysku sieciowym oraz udostępniania ich innym użytkownikom,
•    praktyczne wykorzystanie aplikacji biurowych do przetwarzania danych,
•    synchronizacja danych między komputerem a smartfonem.

Metody szkoleniowe:
•    ćwiczenia praktyczne przy komputerze – metoda dominująca
•    wykład, pokaz, dyskusja, instruktaż – metody wspomagające

Metody oceniania postępów
•    obserwacja
•    wykonanie ćwiczeń praktycznych

Warunki ukończenia szkolenia:
•    zaliczenie ćwiczeń praktycznych w omawianym zakresie.

Program kursu:
•    Poznanie zasad użytkowania skrzynki pocztowej (konto Gmail).
•    Zarządzanie kontaktami (Kontakty).
•    Synchronizacja konta z urządzeniami mobilnymi (tablety, smartfony).
•    Dysk w sieci (Dysk Google).
•    Tworzenie i przetwarzanie różnych dokumentów w sieci (Dokumenty).
•    Ankiety i formularze (Formularze Google)
•    Zarządzanie swoim czasem pracy (Kalendarz).
•    Multimedia (Zdjęcia i kanał YouTube).
•    Inne aplikacje w sieci (Tłumacz, Mapy, Wiadomości). Przegląd usług płatnych.