Grafika prezentacyjna

Prezentacje multimedialne przydają się zarówno w szkole, na studiach, jak i w pracy zawodowej. Coraz częściej bowiem naszym zadaniem jest wygłaszanie publicznych wystąpień z wykorzystaniem slajdów.

Kod kursu: TPM

Liczba godzin: 16h

Adresaci kursu:
Osoby, które przygotowują i wygłaszają publiczne wystąpienia, referaty, analizy i chcą wspomagać je ciekawymi planszami. Wymagana jest umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Liczba uczestników: 6-10 osób

Cena kursu: 290,00 zł

Cele kursu:
•    Nauka tworzenia profesjonalnych prezentacji.
•    Poznanie metod projektowania atrakcyjnych slajdów.
•    Poznanie sposobów animowania slajdów.
•    Poznanie zasad wzbogacania slajdów plikami multimedialnymi.
•    Wyćwiczenie dostosowywana tempa prezentacji do zawartości.

Metody szkoleniowe:
•    ćwiczenia praktyczne przy komputerze – metoda dominująca
•    wykład, pokaz, dyskusja, instruktaż – metody wspomagające

Metody oceniania postępów:
•    obserwacja
•    ćwiczenia kontrolne w trakcie zajęć (zadania praktyczne)
•    końcowy test teoretyczno-praktyczny

Warunki ukończenia kursu:
•    frekwencja na zajęciach min. 80%
•    zaliczenie wszystkich ćwiczeń kontrolnych
•    zaliczenie testu końcowego na min. 60%

Bibliografia:
•    skrypt, który otrzymują uczestnicy szkolenia

Program kursu:

 1. Pojęcia podstawowe przy tworzeniu prezentacji. (1h)
 2. Elementy slajdu: (1h)
  • tytuł,
  • pola tekstowe,
  • tła,
  • listy punktowane i numerowane,
  • obiekty multimedialne.
 3. Umieszczanie w prezentacji różnych obiektów (2h)
  • tabel,
  • wykresów
  • schematów organizacyjnych.
 4. Wstawianie elementów graficznych (2h)
  • rysunków,
  • zdjęć,
  • napisów Word Art,
  • gotowych grafik Clipart.
 5. Wstawianie plików multimedialnych - dźwiękowych i filmów. (2h)
 6. Operacje na slajdach (2h)
  • sortowanie slajdów,
  • ukrywanie,
  • zmiana kolejności,
  • tworzenie nagłówków i stopek.
 7. Animowanie slajdów wg gotowych schematów. (2h)
 8. Animacja standardowa i niestandardowa(2h)
  • przyciski akcji,
  • pokazy niestandardowe,
  • próba tempa.
 9. Korzystanie z szablonu projektu (1h)
 10. Zapisywanie prezentacji w innych formatach (2h)
  • jako pokazu.
  • w formacie html (jako strona internetowa.