Komunikacja interpersonlana

Komunikowanie się jest podstawową zasadą w firmie. Kurs przeznaczony jest dla osób które chcą się zapoznać z zasadami skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Kod kursu: KI

Adresaci kursu:
Kurs przeznaczony jest dla osób które komunikują się zawodowo z partnerami, zajmują się sprzedażą lub obsługą klientów lub prezentacją.

Liczebność grupy: 8 – 15 osób

Cena kursu:
● w trybie e-learningowym: 50 zł brutto.

Cele kursu:
● Poznanie zasad komunikacji społecznej.
● Poznanie swoich mocnych i słabych stron w komunikowaniu się.
● Schemat komunikacji.
● Umiejętność komunikacji interpersonalnej w negocjacjach.
● Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Metody szkoleniowe:
● ćwiczenia indywidualne
● aktywności e-learningowe

Metody oceniania postępów:
● obserwacja
● zadania oddawane na platformie e-learningowej
● testy teoretyczne

Warunki ukończenia kursu:
● minimum 75% punktów

Program kursu:

  1. Efektywne przekazywanie informacji.
  2. Osiąganie sukcesów poprzez komunikację.
  3. Poznanie podstawowych technik komunikacji.
  4. Najczęściej popełniane błędy w komunikacji.
  5. Wykorzystywanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem.
  6. Komunikowanie się za pomocą mimiki twarzy i gestów.
  7. Cechy dobrego wystąpienia.
  8. Radzenie sobie w dyskusjach.