Platforma e-learningowa Moodle

Jeśli chcesz zająć się nową metodą nauczania, jaką jest e-learning nie musisz być ekspertem w tworzeniu stron internetowych, nie musisz znać html'a. Do stworzenia swojej platformy e-learningowej wystarczy, że użyjesz darmowego systemu jakim jest Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).  Jest to jeden z najpopularniejszych systemów do zarządzania/prowadzenie e-learningu opartego na licencji bezpłatnej, publicznej licencji GNU GPL.

Kod kursu: KMD

Liczba godzin: 16h

Adresaci kursu:
Kurs Moodle jest przeznaczony dla osób które chcą wdrożyć we własnej praktyce nowoczesną metodą nauczania e-learning i chcą poznać narzędzie do prowadzenia e-kształcenia. Szkolenie kierowane jest dla szkół, uczelni wyższych, firm szkoleniowych oraz wszelkiego rodzaju firm, które chcą uruchomić platformę w celu stworzenia własnej bazy szkoleniowej.

Liczebność grupy: 6-10 osób

Cena kursu: 390,00 zł

Zalety platformy Moodle

 • Produkt Open Source (darmowy)
 • przekaz wiedzy w całości lub pomoc w tradycyjnej metodzie nauczania
 • obniżenie kosztów szkoleń w porównaniu do tradycyjnych kursów,
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania zasobów
 • oszczędność czasu zarówno dla uczestników jak i wykładowców
 • ruchomy czas pracy
 • możliwość monitorowania pracy uczestników,
 • szybka ich ocena,
 • dostęp do dziennika
 • automatyczna ocena pracy uczestników kursu
 • szybka aktualizacja zasobów
 • łatwa administracja platformy
 • możliwość ograniczenia adresatów kursu
 • dostosowanie poziomu kursów do potrzeb uczestników
 • możliwość wykonania zadania, kursu z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do Internetu
 • brak ograniczeń czasowych, chyba że jest to celowe
 • łatwy kontakt z uczestnikami np. fora, czat, system powiadomień
 • możliwość dodawania atrakcyjnych środków dydaktycznych do kursów np. filmy, gry
 • wysoki poziom nauczania niezależnie od ilości uczestników 

Cele kursu:

 • Poznanie narzędzi do administrowania witryną
 • Zarządzanie i tworzenie kursów
 • Poznanie metod zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników
 • Poznanie narzędzi do pomiaru dydaktycznego w Moodle

Metody szkoleniowe:

 • ćwiczenia praktyczne przy komputerze na wirtualnej platformie Moodle – metoda dominująca
 • wykład, pokaz, dyskusja, instruktaż – metody wspomagające


Metody oceniania postępów:

 • obserwacja
 • ćwiczenia kontrolne w trakcie zajęć (zadania praktyczne)


Warunki ukończenia kursu:

 • frekwencja na zajęciach min. 80%
 • zaliczenie wszystkich ćwiczeń kontrolnych
 • utworzenie własnej strony edukacyjnej o określonej zawartości.