Podstawy języka SQL

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poznać tajniki języka SQL oraz podstawy zarządzania bazą danych z poziomu narzędzia phpMyAdmin. W czasie kursu każdy uczestnik pracuje z własną bazą danych, co gwarantuje dobre opanowanie narzędzia.


Kod kursu: SQL

Liczba godzin: 16h

Adresaci kursu:
Kurs przeznaczony osób, które tworzą strony WWW z wykorzystaniem bazy danych SQL, lub zawodowo zajmują się systemami opartymi o takie bazy. Zapraszamy również młodzież szkolną kierunków liceum i technikum związanych z informatyką.

Liczebność grupy: 6-10 osób

Cena kursu: 330,00


Cele kursu:
•    Poznanie interfejsu phpMyAdmin.
•    Poznanie najważniejszych zasad projektowania relacyjnych baz danych.
•    Poznanie składni podstawowych instrukcji SQL.
•    Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie danych w tabelach.
•    Łączenie tabel za pomocą relacji.

Metody szkoleniowe:
•    ćwiczenia praktyczne przy komputerze – metoda dominująca
•    wykład, pokaz, dyskusja, instruktaż – metody wspomagające

Metody oceniania postępów:
•    obserwacja
•    ćwiczenia kontrolne w trakcie zajęć (zadania praktyczne)
•    końcowy test teoretyczno-praktyczny

Warunki ukończenia kursu:
•    frekwencja na zajęciach min. 80%
•    zaliczenie wszystkich ćwiczeń kontrolnych
•    zaliczenie testu końcowego na min. 60%

Bibliografia:
•    skrypt, który otrzymują uczestnicy szkolenia

Program kursu:

 1. Interfejs programu phpMyAdmin (1h)
 2. Podstawowe pojęcia związane z relacyjną bazą danych (1h).
 3. Tworzenie tabel w trybie WYSWIG (2h)
 4. Podstawy polecenia SELECT (4h)
  • Wybór warunkowy
  • Operatory relacyjne
  • Warunki łączone
  • IN oraz BETWEEN
  • Używanie LIKE
 5. Połączenia (2h)
  • Klucze
  • Dokonywanie połączenia
  • Eliminacja duplikatów
  • Aliasy i podzapytania w In
 6. Różnorakie opcje SQL (4h)
  • Funkcje agregacyjne
  • Zestawienia
  • Tworzenie nowych tabel
  • Poprawianie tabel
  • Dodawanie danych
  • Usuwanie danych
  • Odświeżanie danych
 7. Indeksy (1h)
  • GROUP BY oraz HAVING
  • Więcej podzapytań
  • EXISTS oraz ALL
  • Unie i połączenia zewnętrzne
  • Embedded SQL
 8. Najczęściej zadawane pytania o SQL (1h)
  • Niestandardowy SQL
  • Podsumowanie składni