Podstawy obsługi komputera

Kurs przeznaczony dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia związane z komputerami - co pomoże im podjąć decyzję o tym, jaki sprzęt będą chcieli dla siebie kupić. Poznają podstawy obsługi komputera w zakresie podstawowych programów. Liczne ćwiczenia praktyczne pozwolą na utrwalenie wiadomości i umiejętności.

Kod kursu: POK

Liczba godzin: 32h

Adresaci kursu:
Kurs przeznaczony dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem.

Liczebność grupy: 6-10 osób

Cena kursu: 390,00 zł

Cele kursu:
•    Poznanie budowy komputera.
•    Poznanie najważniejszych funkcji systemu operacyjnego.
•    Poznanie sposobu przechowywania danych w postaci plików.
•    Wyćwiczenie sprawnego posługiwania się myszką i klawiaturą.
•    Wyćwiczenie wykonywania operacji na plikach i folderach.
•    Wyćwiczenie pracy z różnymi programami.
•    Nauczenie korzystania z przeglądarek internetowych.
•    Poznanie sposobów efektywnego wyszukiwania informacji.
•    Poznanie obsługi urządzeń zewnętrznych (drukarka, aparat fotograficzny).
•    Poznanie praktycznych sposobów wykorzystania komputera.

Metody szkoleniowe:
•    ćwiczenia praktyczne przy komputerze – metoda dominująca
•    wykład, pokaz, dyskusja, instruktaż – metody wspomagające

Metody oceniania postępów:
•    obserwacja
•    ćwiczenia kontrolne w trakcie zajęć (zadania praktyczne)
•    końcowy test teoretyczno-praktyczny

Warunki ukończenia kursu:
•    frekwencja na zajęciach min. 80%
•    zaliczenie wszystkich ćwiczeń kontrolnych
•    zaliczenie testu końcowego na min. 60%

Bibliografia:
•    skrypt, który otrzymują uczestnicy szkolenia

Program kursu:

 1. Budowa i działanie komputera    (2h)
 2. Obsługa systemu operacyjnego (4h)
  • elementy pulpitu
  • poruszanie się w systemie operacyjnym
  • budowa okna
  • konfigurowanie systemu
 3. Pliki, foldery i skróty (2h)
 4. Operacja na plikach i folderach (4h)
  • tworzenie folderu
  • tworzenie pliku
  • kopiowanie plików i folderów
  • usuwanie plików i folderów
  • stosowanie wymiennych nośników danych
  • zaznaczanie grupy plików i folderów
 5. Programy wbudowane w system operacyjny (6h)
  • Kalkulator
  • Program graficzny
  • Edytory tekstu
  • Notatki
 6. Internet jako ocean informacji  (2h)
 7. Przeglądarki internetowe (2h)
 8. Wyszukiwanie informacji (2h)
 9. Praktyczne zastosowanie komputera (8h)
  • katalogowanie i przeglądanie zdjęć,
  • odtwarzanie muzyki,
  • oglądanie filmów,
  • drukowanie dokumentów
  • porządkowanie dokumentów
  • instalowanie nowych programów