Płatnik 10

Szkolenie skierowane jest do wszystkich nowych i początkujących użytkowników programu Płatnik 10, którzy będą zajmowali się zgłaszaniem do ubezpieczeń, dokonywaniem rozliczeń z ZUS jak i  korygowaniem dokumentacji do ZUS. Zaleca się, aby w szkoleniu wzięły również udział osoby nadzorujące w firmie ich pracę oraz administratorzy programu Płatnik.

Kod kursu: PP10

Liczba godzin: 7h

Adresaci kursu:
•  Osoby, które chcą rozpocząć pracę z programem Płatnik 10.
•  Użytkownicy programu Płatnik 10.
•  Administratorzy programu Płatnik 10.

Liczebność grupy: 6-8 osób

Cena kursu: 290 zł

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasad
•  obsługi programu Płatnik 10,
•  prowadzenie kartoteki Ubezpieczonych
•  sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS,
•  tworzenia korekt dokumentów,
•  administrowania bazą danych.

Metody szkoleniowe:
• ćwiczenia praktyczne, instruktaż – metoda dominująca.
• wykład, pokaz – metoda wspomagająca

Metody oceniania postępów:
•    ćwiczenia w trakcie zajęć (zadania praktyczne)
 

Warunki ukończenia kursu:
•    aktywne uczestnictwo w zajęciach

Bibliografia i materiały szkoleniowe:
•   skrypt, który otrzymują uczestnicy szkolenia
•   materiały elektroniczne na płycie CD

Program zajęć:

  1. Omówienie interfejsu programu.
  2. Rejestracja płatnika.
  3. Zarządzanie ubezpieczonymi.
  4. Tworzenie różnych dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych.
  5. Tworzenie korekt dokumentów.
  6. Metody wysyłki dokumentów do ZUS.
  7. Zmiany i udogodnienia w programie Płatnik w wersji 10.

Informacje organizacyjne:

Forma szkolenia ma charakter warsztatowy, a forma wykładu merytorycznego oraz ćwiczeń pozwoli na pełne zrozumienie przekazywanych treści zarówno osobom początkującym, które zamierzają pracować w programie Płatnik, ale znają podstawy rozliczeń ZUS, jak i osobom, które do tej pory korzystały z poprzedniej wersji programu.

Każdy uczestnik szkolenia pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym i otrzyma materiały szkoleniowe (w wersji papierowej i elektronicznej).

Zapisy:

Użytkownik powinien zarejestrować się elektronicznie na szkoleniu w wybranym terminie na tej stronie. Następnie oddzwonimy w celu potwierdzenia rejestracji i wyślemy e-mail z formularzem zgłoszeniowym. Po odesłaniu formularza wystawimy i odeślemy drogą elektroniczną rachunek do opłacenia uczestnictwa.