Tworzenie stron WWW w WordPress

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą tworzyć własne strony/serwisy WWW lub administrować już istniejącymi, chcą zdobyć zawód webmastera bądź założyć firmę tworzącą strony WWW, a nie zajmowali się dotąd programowaniem. Nie wymaga się od słuchaczy żadnej dotychczasowej styczności z nauką informatyki. Powinni jedynie umieć korzystać z komputera w codziennych, typowych zastosowaniach (przeglądanie Internetu czy praca z edytorem tekstu.

Kod kursu: PSWP

Liczba godzin: 16h

Adresaci kursu:
Kurs przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się tworzyć profesjonalnie wyglądające, łatwe w zarządzaniu i proste w aktualizacji witryny internetowe z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią WordPress.

Liczebność grupy: 6-10 osób

Cena kursu330,00 zł

Cele kursu:
• Poznanie sposobu instalacji środowiska WordPress
• Dodawanie rozszerzeń do strony.
• Poznanie sposobów instalacji pakietów językowych, szablonów, dodatków.
• Poznanie hierarchii stron.
• Nauka tworzenia wpisów.
• Nauka tworzenia menu strony.
• Zarządzanie witryną.

Metody szkoleniowe:
•    ćwiczenia praktyczne przy komputerze – metoda dominująca
•    wykład, pokaz, dyskusja, instruktaż – metody wspomagające

Metody oceniania postępów:
•    obserwacja
•    ćwiczenia kontrolne w trakcie zajęć (zadania praktyczne)

Warunki ukończenia kursu:
•    frekwencja na zajęciach min. 80%
•    zaliczenie wszystkich ćwiczeń kontrolnych
•    utworzenie własnej strony o określonej zawartości.

Bibliografia:
•    skrypt, który otrzymują uczestnicy szkolenia

Program kursu:

 1. Omówienie systemu WordPress (1h)
 2. Instalowanie WordPress (1h)
 3. Wersje językowe systemu (1h)
 4. Panel administratora (1h)
 5. Szata graficzna (1h)
 6. Hierarchia stron (1h)
 7. Wpisy na stronie (3h)
 8. Menu witryny (2h)
 9. Rozszerzenia (1h)
 10. Media na stronie (3h)
 11. Użytkownicy witryny (1h)