Tworzenie stron WWW w Joomla!

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą tworzyć własne strony/serwisy WWW lub administrować już istniejącymi, chcą zdobyć zawód webmastera bądź założyć firmę tworzącą strony WWW, a nie zajmowali się dotąd programowaniem. Nie wymaga się od słuchaczy żadnej dotychczasowej styczności z nauką informatyki. Powinni jedynie umieć korzystać z komputera w codziennych, typowych zastosowaniach (przeglądanie Internetu czy praca z edytorem tekstu.

Kod kursu: PSJ

Liczba godzin: 16h

Adresaci kursu:
Kurs przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się tworzyć profesjonalnie wyglądające, łatwe w zarządzaniu i proste w aktualizacji witryny internetowe z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią Joomla.

Liczebność grupy: 6-10 osób

Cena kursu:   330,00 zł

Cele kursu:
• Poznanie sposobu instalacji środowiska Joomla!
• Dodawanie rozszerzeń do strony.
• Poznanie sposobów instalacji pakietów językowych, szablonów, dodatków.
• Poznanie hierarchii artykułów.
• Nauka redagowanie artykułów.
• Nauka tworzenia menu strony.
• Zarządzanie modułami i ich położeniem.
• Poznanie sposobów dodawania multimediów do strony.

Metody szkoleniowe:
•    ćwiczenia praktyczne przy komputerze – metoda dominująca
•    wykład, pokaz, dyskusja, instruktaż – metody wspomagające

Metody oceniania postępów:
•    obserwacja
•    ćwiczenia kontrolne w trakcie zajęć (zadania praktyczne)

Warunki ukończenia kursu:
•    frekwencja na zajęciach min. 80%
•    zaliczenie wszystkich ćwiczeń kontrolnych
•    utworzenie własnej strony o określonej zawartości.

Bibliografia:
•    skrypt, który otrzymują uczestnicy szkolenia

Program kursu:

 1. Omówienie systemu Joomla (1h)
  • Co to jest CMS?
  • Do czego możemy wykorzystać ten system?
 2. Instalowanie Joomla (1h)
  • skąd pobrać pliki instalacyjne
  • jaką instalację wybrać
  • wymagania systemowe
  • tworzenie bazy (mysql) dla joomla (mysql)
  • przenoszenie plików instalacyjnych na serwer
  • sposoby instalacji
  • tworzeni lokalnego serwera przy pomocy xampp
  • instalacja lokalnie
  • instalacja na serwerze zdalnym
 3. Wersje językowe systemu (1h)
 4. Panel administracyjny - zaplecze (1h)
  • logowanie się do panelu administracyjnego
  • omówienie panelu administracyjnego
 5. Szata graficzna (1h)
  • co to jest szablon
  • gdzie znaleźć szablon
  • instalowanie nowego szablonu
 6. Hierarchia treści - kategorie (1h)
  • co to jest kategoria
  • do czego służy kategoria
  • tworzenie kategorii i przypisywanie do nich artykułów
 7. Artykuły (2h)
  • tworzenie artykułu
  • omówienie sposobów tworzenia artykułu: html, edytor
  • formatowanie tekstu
  • podział artykułu na strony
  • podział artykułu na wstęp i czytaj więcej
  • wstawianie obiektów do artykułu: zdjęcie, filmów itp.
  • wstawianie linków np. do strony, adresu e-mail itp.
  • publikowanie artykułów
  • artykuł na stronę startową
  • usuwanie artykułu
  • przegląd dostępnych opcji
  • zmiana opcji globalnych (dotyczy wszystkich artykułów )
  • zmiana opcji lokalnych (dotyczy jednego artykułu )
  • wstawianie i ukrywanie opisu artykułu (autor, data utworzenia i modyfikacji itp.)
  • ukrywanie całego lub wybranej części artykułu
 8. Menu witryny (1h)
  • co to jest menu
  • tworzenie menu
  • publikowanie menu
  • usuwanie, ukrywanie menu
  • modyfikowanie, zmiana kolejności menu
 9. Moduły (3h)
  • co to są moduły
  • do czego służą moduły
  • wyszukiwanie modułów (moduły płatne i bezpłatne)
  • instalowanie modułów
  • konfigurowanie modułów
  • włącznie podstawowych modułów
  • przypisywanie modułów do bloku lub menu
  • konfiguracja stylów CSS dla modułów
  • zaawansowane moduły prezentujące: menu czy reklamy.
 10. Komponenty (3h)
  • co to są komponenty
  • do czego służą komponenty
  • wyszukiwanie komponentów
  • instalowanie komponentów
  • konfigurowanie komponentów
  • włącznie podstawowych komponentów (galeria, pobieranie plików, kalendarium i inne)
 11. Użytkownicy witryny (1h)
  • tworzenie użytkownika (konta)
  • modyfikowanie użytkownika ( konta ) np. zmiana hasła, adresu e-mail itp.
  • usuwanie użytkownika (konta)
  • logowanie się na stworzone konto