Edytor tekstu Word i arkusz kalkulacyjny Excel

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poznać zasady edycji tekstu z wykorzystaniem edytora Word oraz nauczyć się stosować arkusz kalkulacyjny Excel w gromadzeniu, przetwarzaniu i ilustrowaniu danych. Uczestnicy szkolenia powinni znać podstawy obsługi komputera.

Kod kursu: PEA

Liczba godzin:  32h

Adresaci kursu:
Wszyscy, którzy chcą poznać podstawowe zasady obsługi edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Liczebność grupy: 8-12 osób

Cena szkolenia390,00 zł

Cele kursu:
•    Poznanie zasad edycji tekstu.
•    Poznanie podstawowych funkcji edytorów tekstowych.
•    Wyćwiczenie umiejętności sporządzania prostych dokumentów tekstowych.
•    Poznanie podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego.
•    Wyćwiczenie wykonywania prostych obliczeń arytmetycznych.
•    Wyćwiczenie umiejętności wykorzystywania formuł obliczeniowych.
•    Wyćwiczenie sposobów ilustrowania danych wykresami.
•    Nauka obsługi wymiennych nośników informacji.
•    Nauka korzystania z drukarki.


Metody szkoleniowe:
•    ćwiczenia praktyczne przy komputerze – metoda dominująca
•    wykład, pokaz, dyskusja, instruktaż – metody wspomagające

Metody oceniania postępów:
•    obserwacja
•    ćwiczenia kontrolne w trakcie zajęć (zadania praktyczne)
•    końcowy test teoretyczno-praktyczny

Warunki ukończenia szkolenia:
•    frekwencja na zajęciach min. 80%
•    zaliczenie wszystkich ćwiczeń kontrolnych
•    zaliczenie testu końcowego na min. 60%

Bibliografia:
•    skrypt, który otrzymują uczestnicy szkolenia

Program kursu

 1. Elementy okna edytora i menu programu. (1h)
 2. Zasady edycji tekstu (1h)
 3. Formatowanie czcionki i akapitów. (2h)
 4. Wypunktowywanie i numerowanie akapitów. (2h)
  • standardowe listy numerowania i punktowania
  • numerowanie wielopoziomowe
  • własne listy numerowania i punktowania
 5. Stosowanie tabulatorów w tekście. (2h)
 6. Tworzenie, wypełnianie i formatowanie tabel. (4h)
  • obramowanie i cieniowanie komórek w tabeli
  • metody tworzenia tabel
  • scalanie i podział komórek tabeli
 7. Wstawianie grafiki do tekstu. (2h)
  • wstawianie obrazu z pliku
  • wstawianie obrazu Clipart
  • wstawianie wbudowanych kształtów
 8. Nagłówek i stopka dokumentu. (2h)
 9. Podpisywanie obrazków, tabel i rysunków. (2h)
 10. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego. (2h)
 11. Zasady gromadzenia danych w arkuszu. (1h)
 12. Tworzenie prostych formuł obliczeniowych. (1h)
 13. Wykorzystanie w obliczeniach wbudowanych funkcji autosumowania. (3h)
  • funkcja SUMA
  • funkcja ŚREDNIA
  • funkcja MINIMUM
  • funkcja MAKSIMUM
  • funkcja ZLICZANIE
 14. Formatowanie warunkowe komórek (2h)
 15. Ilustrowanie danych wykresami. (3h)
  • wykres słupkowy
  • wykres kolumnowy
  • wykres liniowy
  • wykres kołowy
 16. Formuła warunkowa JEŻELI (2h)