Projekty PO KL

Wiedza szansą na lepsze jutro!

Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum w Ostrowie i Ujkowicach. Jest realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Witryna projektu.

Podkarpacie stawia na zawodowców

Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem objęte są szkoły zawodowe z woj. podkarpackiego. W ramach projektu ośrodek zrealizował:

  • Kurs modelowania i animacji grafiki trójwymiarowej 3D z obróbką grafiki komputerowej

Projekt dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu (2 edycje)

  • Warsztaty teleinformatyczne

  - dla 25 uczniów Technikum nr 4 w Przemyślu (2 edycje)

Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia

  • Trening kompetencji społecznych

Projekt zrealizowany dla firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. w Modelarni Pracy w Przemyślu dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim

„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Kurs komputerowy dla 12 Uczestników Projektu

I ty na kursie ICT!

W kursie komputerowym ECDL wzięło udział 15 osób niepełnosprawnych z terenu woj. przemyskiego (Przemyśl i okolice), pracujących lub nieaktywnych zawodowo. Zrealizowali oni 120h szkolenia, zakończonego przystąpieniem do egzaminów ECDL Core (7 modułów).

Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu

W ramach projektu realizujemy szkolenie ECDL Start dla 11 osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, w wymiarze 72h szkoleniowych. Uczestnikom zapewniamy pracę w nowoczesnym laboratorium pod opieką doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, katering oraz możliwość przystąpienia do egzaminów ECDL (4 moduły).

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bezpłatne szkolenia w dziedzinie wykorzystania komputera i Internetu dla wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu woj. podkarpackiego. Szkolenie ukończyło 18 osób.