Projekty PO RPW

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bezpłatne szkolenia w dziedzinie wykorzystania komputera i Internetu dla wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu woj. podkarpackiego.

Szkolenie ukończyło 18 osób.